הרכבים שלנו

מחיר
20000 500000

יד ראשונה

180000 ק"מ

מחיר קליל 114000 ₪

יד ראושנה

250000 ק"מ

מחיר קליל 84000 ₪

יד ראשונה

231000 ק"מ

מחיר קליל 67000 ₪

מחיר קליל 85000 ₪

יד ראשונה

320000 ק"מ

מחיר קליל 73000 ₪

יד ראשונה

349000 ק"מ

מחיר קליל 62000 ₪

מחיר קליל 65000 ₪

יד ראשונה

314000 ק"מ

מחיר קליל 79000 ₪