הרכבים שלנו

מחיר
20000 500000

יד ראשונה

35000 ק"מ

מחיר קליל 112000 ₪

מחיר קליל 71000 ₪

מחיר קליל 51000 ₪

יד שלישית

76000 ק"מ

מחיר קליל 104000 ₪

מחיר קליל 233000 ₪

מחיר קליל 109000 ₪

יד שניה

105000 ק"מ

מחיר קליל 47000 ₪

מחיר קליל 269000 ₪

מחיר קליל 29000 ₪

מחיר קליל 55000 ₪

מחיר קליל 133000 ₪

יד שניה

66000 ק"מ

מחיר קליל 37000 ₪