הרכבים שלנו

מחיר
20000 500000

יד ראשונה

56000 ק"מ

מחיר קליל 219000 ₪

מחיר קליל 249000 ₪

מחיר קליל 55000 ₪

יד שניה

155000 ק"מ

מחיר קליל 81000 ₪

מחיר קליל 84000 ₪

יד ראשונה

37000 ק"מ

מחיר קליל 75000 ₪

מחיר קליל 54000 ₪

מחיר קליל 153000 ₪

יד שלישית

128000 ק"מ

מחיר קליל 383000 ₪

יד ראשונה

52000 ק"מ

מחיר קליל 99000 ₪