הרכבים שלנו

מחיר
20000 500000

יד ראושנה

00 ק"מ

מחיר קליל 184000 ₪

יד ראשונה

41000 ק"מ

מחיר קליל 109000 ₪

יד 01

203000 ק"מ

מחיר קליל 38000 ₪

יד ראשונה

58000 ק"מ

מחיר קליל 65000 ₪

יד ראשונה

60000 ק"מ

מחיר קליל 129000 ₪

יד ראשונה

164000 ק"מ

מחיר קליל 111000 ₪

מחיר קליל 47000 ₪

יד ראושנה

129000 ק"מ

מחיר קליל 54000 ₪

מחיר קליל 187000 ₪

מחיר קליל 29000 ₪

יד שלישית

147000 ק"מ

מחיר קליל 39000 ₪

יד שניה

60000 ק"מ

מחיר קליל 63000 ₪