תקנון

תקנון
• חברת " רכב קליל בע"מ" רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

• אין חברת " רכב קליל בע"מ" אחראית על טעויות סופר שעלולות להופיע באתר.

• "רכב קליל בע"מ" עושה כל שביכולתה בכדי למנוע הצגת נתונים לא מדויקים שיש בהם הטיה של נתוני אמת באתר החברה, אולם הנתונים המופיעים באתר עלולים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת.

• חברת " רכב קליל בע"מ" אינה אחראית לכל נזק שהוא, אשר עלול להיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא בגין ו/או כתוצאה ישירה או עקיפה מגלישה באתר החברה.

• מימון הרכבים באחריות חברת כלל חברה למימון או "פמה" או מימון ישיר בלבד ולא חלה אחריות בגין תוכנית מימון על חברת " רכב קליל בע"מ".

Back to top